Transwaggon

Profil - İstiap hadleri

Ray açıklık farkı nedeniyle vagon seçiminde sınırlamalar

Avrupa demiryolu ağının tarihsel gelişimi boyunca farklı ulusal ve bölgesel tekerlek arası mesafeler ve farklı aralık mesafeleri kullanılmıştır.

TRANSWAGGON vagonları prensip olarak standart ray ölçüsü (1.435 mm) için uygundur. Farklı ray ölçüleri Finlandiya (1.524 mm) ve İspanya (1.668 mm) ile Polonya’nın doğusunda bulunan komşu ülkelerde kullanılmaktadır (1.520 mm). TRANSWAGGON, Finlandiya ve İspanya’ya taşınacak yükler için değiştirilebilir kasa alt tekerlekleri veya ayarlanabilir bojiler kullanmaktadır.

Britanya adalarında sınırlı oynama payı olmasından dolayı TRANSWAGGON vagonlarının Büyük Britanya’da kullanımı mümkün olmamaktadır. G1 profilli tüm vagonlar (uluslararası profil) Avrupa’da rahatlıkla kullanılabilmektedir. G2 profilli büyük hacimli vagonlara Fransa, İtalya, Belçika ve İsviçre’de müsaade edilmemekte ve bu ülkelerde kullanılamamaktadır.

Çizimde uluslararası yük gabarisi (G1 profil) ve Alman yük gabarisi (G2 profil) görülmektedir.

Ayrıca TRANSWAGGON seçilmiş güzergahlarda müsadeli özel ekipmanlar kullanmaktadır.